Læs Blog >> Temaer og behandlingstilbud hos LYNGBY SAMTALETERAPI

Blog for Lyngby Samtaleterapi bruges  til at publicere nyheder, eller til at dele viden om aktuelle psykologiske begivenheder og relevante temaer.

Nogle af de forskellige teamer vil altid være relateret de forskellige behandlingsområder som der arbejdes med I LYNGBY SAMTALETERAPI. Eksempelvis angst, stress, parforholdsproblematikker, identitet, mobning m.m.

PSYKOLOG: Tema om mænd og følelser

Mænd begrænser sig til, at udtrykke følelserne, begejstring og vrede, når de skal udtrykke sig om noget ubehageligt. Det kan være et problem, når det glæder følelser som frygt, sorg, usikkerhed, sårbarhed, skyld og skam.

Mændene dulmer de følelser de oplever som vanskelige med alkohol eller handlinger som arbejde, motion og underholdning (TV/nettet, biograf, koncerter, fodbold m.m. .)  De få tilladte følelser efterlader mændene i en risikozone, for angst, stress og depression.

Det er derfor ekstra vigtigt, for de fleste mænd, at tillade sig selv, at mærke og være med disse følelser.

Læs mere her

PSYKIATRIFONDEN: Sociale medier rammer unge på psyken

Rygning og druk er reduceret, mens der er sket en stigning i stress og dårlig psykisk sundhed.

Der står i Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, hvor 160.000 danskere har svarret på spørgsmål omkring deres oplevelse af deres mentale trivsel. Kvinderne topper listen over problemer og dårlig trivsel. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd i den unge aldersgruppe, der trives dårligt. En stigning på 8 % siden 2010.

Kvinderne skal både være tilgængelige på de sociale medier og efterleve “normalitetens” høje faglige krav og tidens kropslige idealer. Tendensen hos mange forældre og børn lægger et pres på de unge om, at det ikke længere er okay, at være god nok og være lige så gennemsnitlig, som de fleste andre.

En ærgerlig tendens, udtaler Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden. Udviklingen tyder på, at vi generelt skal sætte langt tidligere ind – og ikke bare over for de unge piger, fortæller hun.

Læs mere hos psykiatrifondens hjemmeside

Jalousi i parforhold kan været et sundhedstegn

På trods af at jalousi i parforhold er en socialt forbudt følelse, viser et videnskabeligt studie fra 2013 at jalousi kan betyde, at der er øget kærlighed til partneren. Desuden viser det at der er tydeligere følelser af at være forelsket, og generelt mere stabilitet i forholdet.

Læs mere

Lad os samtale noget mere om døden

Mange modtager ikke den smertebehandling, der er behov for op mod døden. Det at vi på den ene side enten vælger ikke at forholde os til døden eller på den anden side overbehandler mange døende og giver udsigtsløse kemokure, lange indlæggelser og behandlinger, selv når døden er

Læs mere

Covid-19 giver psykiske eftervirkninger

Træthed, depression, hukommelsestab og PTSD er de eftervirkninger som man har observeret hos personer med corona (Covid-19). Forskerne anslår at en ud af fem personer, der har været smittet med covid-19, oplever kognitive eller psykiske problemer. Flere at har desuden oplevet neuropsykiatriske og kognitive komplikationer efter deres

Læs mere

Perfektionisme gør dig sårbar og forkert

Høje krav koblet med en stærk selvkritik, kan gå ud over spontanitet, åbenhed over for nye ting og relationer til andre. Bagved de høje krav om perfektion er en selvopfattelse af at være forkert, svag og sårbar samt en antagelse om, at andre vil acceptere dig, hvis

Læs mere

Covid-19 påvirker vores parforhold negativt

Depression, angst og ensomhed er steget under COVID-19 pandemien, viser flere undersøgelser. En amerikansk undersøgelse sætter tal på udviklingen. Den finder, at 34 % af dem, der lever i fast parforhold og bor sammen med deres partner, har oplevet flere konflikter, som følge af corona.  Relationen mellem

Læs mere

Promiskuøse hunner og fraværende hanner

Som en del af primaterne, er mennesket suverænt, den der er mest sammen med vores afkom. Chimpanse-hunner er meget promiskuøse, så hannerne kan aldrig være sikre på, hvem der er faderen til ungen. Derfor er de sjældent særligt investerede, og mindre investerende end menneskefædre da deres unger

Læs mere

Ensomhed, stress og angst i en coronatid

Stress og angst kan være resultatet at længere tids adskilthed væk fra arbejdspladsen, venner og familie. Som et socialt væsner, med alt hvad det indebærer, har vi et naturligt behov for at føle os trygge. Det sker ofte gennem vores relationer. Det er derfor helt naturligt, at

Læs mere

Lov om psykisk vold

Lov om psykisk vold indfører en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Loven har til formål at kriminalisere psykisk vold.For personer der er udsat for psykisk vold opnås nu den tilsvarende retsstilling, som for fysisk vold. Loven har stor betydning for offeret. Vedkommende vil forhåbentlig nu

Læs mere

Fødselsdepression og samarbejde om pligter

En fødselsdepression er en depressiv situation, der opstår i nær tilknytning til fødslen, der kan opstå hos begge parter. Følelsen af tristhed, ked-ad-det hed , nedtrykthed og manglende glæde og angst er symptomer, der kan medfører følelser af skam og skyld ift. utilstrækkelighed og tanker om at

Læs mere

Lovforslag om psykisk vold

Nyt lovforslag lægger op til en strafferamme på op til 3 år for psykiske vold. Hensigten med det nye forslag er, at psykisk vold skal ligestilles med fysisk vold. Her er en række generelle kendetegn på psykisk vold, som kan være med til at vurdere, om du

Læs mere