Behandling og information om mental sundhed

Behandling af forskellige psykiske lidelser handler i høj grad om hvad det er, der får dig til at reagere som du gør, og hvad du kan gøre for at ændre på måden du føler, tænker og handler på. 

Psykisk lidelse opstår, når opfattelsen af virkeligheden ikke passer til omverdenen, og man føler sig hjælpeløs og isoleret som mennesker i en fjendtligsindet verden, hvor oplevelsen af tab og svigt er afgørende.

Psykisk sundhed baseres på selvværd og selvtillid (anerkendelse og accept), og giver stabilitet i den personlige teori om virkeligheden. Kærlighed og (selv)omsorg er afgørende.

På denne side kan du læse mere om hvilke behandlingsområder Lyngby Samtaleterapi tilbyder, og hvordan mental og fysisk sundhed skaber forudsætninger for et aktivt og godt liv. 

Forskellig problemstilling – forskellig behandling

Lyngby Samtaleterapi varetager en vifte af forskellige problemstillinger og psykologisk behandling. I forbindelse med første samtale vil der blive taget stilling til hvilken behandlingsområde , som er mest egnet til det aktuelle problem.

Som terapeut støtter jeg aktivt op om de forudsætninger, der gør det muligt for mine klienter at have et godt helbred.

Med udgangspunkt i og målrettet den enkelte hjælper jeg klienten med, at kunne leve et selvstændigt og aktivt liv.

Med et kortere eller længerevarende psykoterapiforløb hos Lyngby Samtaleterapi er en sådan forandring mulig.

Lyngby Samtaleterapi arbejder med de psykologiske problematikker og udfordringer, som mange rammes af i det moderne samfund. Fra angst, stress og depression til selvværdsproblematikker. Fra sorg og kriser til prioritering og store livsbeslutninger.

Grundvilkår som giver det moderne menneske problemer. De mange valg, usikkerhed og tvivl. Personlige- og sociale værdier og normer udskiftes, og det bliver et livslangt projekt, at finde ud af hvem vi er (Identitetsdannelsen). Identitetsforvirring skaber angst og stress.

Lyngby Samtaleterapi hjælper dig med, at se hvordan du skaber din identitet/relationer og problemer (angst, stress, værdiløshed, ensomhed m.m.). Fra uhensigtsmæssig afhængighed (tanker/følelser) til ændring af adfærd (Livssituation og Livsstil).

Ofte kan man ikke umiddelbart genkende sig selv i én enkelt afgrænset kategori. Så kontakt gerne Lyngby Samtaleterapi med et par ord om din aktuelle situation, så finder vi sammen frem til, hvordan vi bedste kan hjælpe og skabe forandring.  Erfaringen fortæller, at en tidlig indsats tæller. Jo før behandlingen kommer i gang, desto nemmere er det at begrænse problemerne, og desto hurtigere opnås bedring og trivsel.

Nedenfor vises hvilke behandlingsområder der arbejder med.

Læs om behandlingsmetoden via dette link.

Behandlingsområder

Lyngby Samtaleterapi tilbyder hjælp til en række smerteoplevelser og lidelser. Hvis du ikke genkender din problematik i nogle af de nedenstående termer, skal du ikke holde dig tilbage for at tage kontakt til Lyngby Samtaleterapi for at beskrivelse din problematik, og hører nærmere om hvilken hjælp vi kan tilbyde dig, der netop passer til din problematik, dilemma(er) og behov.

Stress, Angst, PTSD, OCD og Depression, Psykisk vold, Identitets- og selvværdsproblemer, Nærheds- og kontaktproblemer Grænsesætningsproblemer, Bekymringer og pessimisme, Ufravigelige normer, Mislykket i arbejdsliv/karriere, Tanker om fare for tilskadekomst/sygdom, Tilbageholdte følelser
Social isoleret, Tab og sorg, Livskriser, Parforholdsproblemer, Ustabil- og evasiv personlighedsforstyrrelser.

Som ung (17 – 30) år kan du føle dig utilpas, men ikke syg nok til sundhedssystemet. Forventningspres og det perfekte liv, uopnåelige forestillinger om udseende og at fremstå attraktiv. Angsten for at mislykkes giver trivselsproblemer. Lyngby Samtaleterapi tilbyder støtte til at hjælpe og se dig.

Nedenfor er nogle af ovenstående områder udspecificeret:

Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83