Viden om parterapi og trivsel i parforholdet

Parterapi handler om holdbar forandring. De fleste ved, når der er en latent krise under opsejling. De oplever ikke kærligheden og glæden i deres parforhold. Bagatellisering, normalisering og dramatisering kan være forsvar. Fornægtelse kan ses hos klienten, der ikke magter, at forholde sig til realiteterne. Manglende nærvær og intimitet gør mennesker blinde overfor, hvad der sker omkring dem. Man har svært ved at erkende problemet.

Der behøver ikke være en konkret årsag, som utroskab eller andre former for svigt, der skaber udfordringerne. Det kan ligeså godt være, at man populært sagt er vokset fra hinanden. Børnene er måske flyttet hjemmefra og jobbet har fået ekstra opmærksomhed, og parforholdet er igen blevet nedprioriteret.

Manglende fællesoplevelser

Manglende glædesskabende fællesoplevelser skaber afstand. Negative følelser opstår hyppigere. Ubehag og forvirring dominere i hverdagene. Under overfalden føler parterne sig afvist, ikke set, hørt eller mødt. Savnet og tabet af mistet intimitet og spænding fører ikke sjældent til en livskrise af nedtrykthed, irritation, utryghed og angst.

Selvværd undermineres og identitetsforvirring og ensomhed opstår hyppigere i parforhold, hvor parterne er forskellige. Forskellige behov, interesser, værdier og ambitioner er ikke en godt kombination. Det udfordrer parforholdet især efter forelskelsesfasen. Overgangen til venskabsfasen og i arbejdet med at vedligeholde relationer udelukkende baseret på kærlighed, giver ensartethed de bedste betingelser for at kunne være sig selv og ikke blive fremmedgjort og miste mening i hele eller dele af sit liv.

Mennesker stræber ubevidst efter en partner, hvor vi kan bruge de færdigheder og strategier, som vi allerede har færdigheder og kompetencer i. Vi tiltrækkes af det menneske, der automatisk udløser de samme følelser og lægger op til de samme reaktioner, som vi har indlært på et tidligt tidspunkt.  De passer ind i vores emotionelle skemaer. Vi er til gengæld undvigende over for helt andre og ukendte situationer. Det nye kræver helt nye færdigheder og overvejelser.

I samtaleterapien arbejdes der med klientens forforståelse og erkendelse af sit nye behov for at bane vejen for omstrukturering af sine uhensigtsmæssige følelsesskemaer.

Hvis der findes “best practice” på dette område, er det at en tidlig start, har de bedste resultater, hvis formålet er at redde forholdet.

Nogle gange kan det bedste være, at det ikke giver mening at fortsætte forholdet. I den situation kan parterapi bidrage til at erkende dette. At sikre, at forholdet kan brydes og begge kan komme videre på en ordentlig og værdig måde er et vigtigt livsmål.

Individuel terapi og parterapi

En måde hvorpå man selv kan støtte op om parterapien, er ved at kombinere parterapi med nogle individuelle sessioner, hvor der fokuseres på at blive afklaret med egne behov, ønsker og forventninger.

Det giver kun giver mening, at går i parterapi hvis begge aktivt støtter op om ideen og deltager engageret og åbent. Anbefalingen lyder, at man skal vælge en anden parterapeut end den du går i individuel terapi hos.

Parterapi er en styret dialog, der typisk har en varighed af 3-5 sessioner af 1.5 times varighed.

Du er velkommen til at kontakt Lyngby Samtaleterapi for en uforpligtende samtale og jeres dilemma.

Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83