Certificeret og Exam. Psykoterapeut (MPF)

Psykoterapeut bag LYNGBY SAMTALETERAPI

Psykoterapeut bag LYNGBY SAMTALETERAPI er medlem af Dansk Psykoterapeutforening – Din garanti for professionel psykoterapi af høj kvalitet. 

Mangeårig praktisk erfaring inden for det psykologisk felt, herunder de videnskabelige discipliner (kognitiv- udvikling-, personligheds- og læringspsykologi) samt de terapeutiske metoders positive virkninger i samtaleterapi. Kompetencer der  bygger på en længerevarende psykologisk uddannelsesbaggrund og flere års erfaring fra kliniske klientforløb. 

Psykoterapeut og kompetencer

Jeg har ekspertise inden for såvel den teoretiske og klinisk-terapeutiske psykologi samt i kombinationen af disse psykologiområder.

Inden for det kliniske område er min indsats rettet mod voksne – såvel enkeltpersoner som par – samt unge over 18 år, herunder udvikling af relations- og identitetskompetencer og personlig udvikling. Mit teoretiske og metodiske stå sted centreret omkring Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Schema Terapi og Emotionsfokuseret terapi (EFT), der er videnskabelige dokumenterede og effektive metoder, der hviler på et solidt teoretisk er erfaringsbaseret grundlag.

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad du tænker om sig selv og dine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer. Det er en korttidsterapi, det vil som regel sige ugentlige samtaler gennem ca, 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturende og der gives ofte ”hjemmearbejde” for. Dvs. øvelser og lignende, som du skal udføre mellem sessionerne.

Læs mere om den terapeutiske retning her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy

Schema Terapi

Schema terapi er en avanceret form for kognitiv terapi, hvor man trækker på hele repertoiret af kognitive teknikker og den ligeværdige terapeutiske relation, med fokus på samarbejde og afprøvning af ideer fra den kognitive terapi. Samtidig arbejder du med at lave om på den sociale læring, der gennem opvæksten har formet det, man gerne vil ændre på.  Det foregår bl.a. gennem det, man kalder oplevelsesorienterede teknikker, hvor du aktiverer andre dele af din hjerne end med den klassiske kognitive terapi og hvor du kan ændre på den følelse og de mønstre, der ellers kan være svært modstandsdygtige overfor andre former for terapi.

Læs mere om den terapeutiske retning her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Schema_therapy

Emotionsfokuseret Terapi

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en moderne humanistisk psykoterapi, som integrerer med elementer fra oplevelsesorienterede psykoterapi, gestaltterapi samt elementer fra psykodynamisk terapi, eksistentiel terapi og narrativ terapi. Emotionsfokuseret terapi har en solid forskningstradition siden 1970’erne.

Læs mere om den terapeutiske retning her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotionally_focused_therapy

 

Læs mere om Individuel Terapi og Parterapi.

Jeg behandler belastningstilstande og deres følgevirkninger herunder bl.a. stress, angst, depression, kriser, tab og sorg, traumer og personlighedsforstyrrelser.

Læs mere om Behandlingsområder og Metoder.

Læs mere om Priser.

 

Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83