Certificeret og Exam. Psykoterapeut (MPF)

Thor Herlev

Psykoterapeut bag LYNGBY SAMTALETERAPI

Psykoterapeut bag LYNGBY SAMTALETERAPI er medlem af Dansk Psykoterapeutforening – Din garanti for professionel psykoterapi af høj kvalitet. 

Mangeårig praktisk erfaring inden for det psykologisk felt, herunder de videnskabelige discipliner (kognitiv- udvikling-, personligheds- og læringspsykologi) samt de terapeutiske metoders positive virkninger i samtaleterapi. Kompetencer der  bygger på en længerevarende psykologisk uddannelsesbaggrund og flere års ledelses- og undervisningserfaring og erfaring fra kliniske klientforløb. 

Psykoterapeut og kompetencer

Jeg har ekspertise inden for såvel den teoretiske og klinisk-terapeutiske psykologi som inden for erhvervs- og organisationspsykologi – samt i kombinationen af disse psykologiområder.

Inden for det kliniske område er min indsats rettet mod voksne – såvel enkeltpersoner som par – samt unge over 16 år, herunder udvikling af relations- og identitetskompetencer og personlig udvikling. Mit teoretiske og metodiske stå sted centreret omkring Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) og Emotionsfokuseret terapi (EFT), der er videnskabelige dokumenterede og effektive metoder, der hviler på et solidt teoretisk er erfaringsbaseret grundlag.

Læs mere om Individuel Terapi, Parterapi og Gruppeterapi.

Jeg behandler belastningstilstande og deres følgevirkninger herunder bl.a. stress, kriser, tab og sorg, chok og traume, angst og milde til moderate depressive tilstande.

Læs mere om mine Behandlingsområder og Metoder.

På det teoretiske psykologiske område tilbyder jeg vidensdeling indenfor de psykologiske discipliner og terapeutiske arbejdsmetoder. Desuden tilbyder jeg foredrag med relevans for den enkelt virksomhed.

Kombinationen af min ekspertise på både det kliniske og det organisationspsykologiske område gør mig stærk i alle arbejdsbetingede belastningstilstande, hvad enten de forårsages af det psykiske arbejdsmiljø eller vanskelige arbejdsvilkår i det hele taget.

Læse mere om Priser her.

Med venlig hilsen

Thor Herlev

Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83