Høje krav koblet med en stærk selvkritik, kan gå ud over spontanitet, åbenhed over for nye ting og relationer til andre. Bagved de høje krav om perfektion er en selvopfattelse af at være forkert, svag og sårbar samt en antagelse om, at andre vil acceptere dig, hvis du havde færre fejl og var mindre forkerte.

Perfektionisme kan resultere i stadige bekymringer, ruminationer og selviscenesat stress og kan være den bagvedliggende årsag til spiseforstyrrelser, selvskade, OCD, angst, depressioner og ikke mindst narcissistiske personlighedsforstyrrelser.

Leveregler omkring perfektionisme og høje krav til sig selv kan overdrives, hvis det bliver en tvang. Krav om perfektionisme kan blive en dysfunktionel coping strategi. Perfektionisme skal behandles, fordi det kan give de nævnte sekundære uhensigtsmæssige forstyrrelser. I stedet for at fokusere på angsten eller depressionen bør kigge på den primære årsag, nemlig perfektionismen.

Læs mere her: https://europepmc.org/article/med/32860445

Overholser, J., Dimaggio, G. (2020) Struggling with perfectionisme