Ensomhed, stress og angst i en coronatid

Stress og angst kan være resultatet at længere tids adskilthed væk fra arbejdspladsen, venner og familie. Som et socialt væsner, med alt hvad det indebærer, har vi et naturligt behov for at føle os trygge. Det sker ofte gennem vores relationer. Det er derfor helt naturligt, at

Læs mere

Fødselsdepression og samarbejde om pligter

En fødselsdepression er en depressiv situation, der opstår i nær tilknytning til fødslen, der kan opstå hos begge parter. Følelsen af tristhed, ked-ad-det hed , nedtrykthed og manglende glæde og angst er symptomer, der kan medfører følelser af skam og skyld ift. utilstrækkelighed og tanker om at

Læs mere

Depressioner bør behandles med samtaleterapi!

Depressioner bør behandles med samtaleterapi!

Effekten af samtaleterapi til behandling af depression er veldokumenteret. Alligevel er det kun de færreste deprimerede, der får tilbud om den type behandling. Psykiatrifonden opfordrer til samarbejde mellem praktiserende læger, psykologer og psykiatere. Kilde: http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/depressionsamtaleterapi.htm Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91

Læs mere