En fødselsdepression er en depressiv situation, der opstår i nær tilknytning til fødslen, der kan opstå hos begge parter. Følelsen af tristhed, ked-ad-det hed , nedtrykthed og manglende glæde og angst er symptomer, der kan medfører følelser af skam og skyld ift. utilstrækkelighed og tanker om at være en fiasko som forælder. Sundhedsstyrelsen beskriver Kognitiv Adfærdsterapi som den mest effektive behandlingsform ved denne form for depression. Lyngby Samtaleterapi tilbyder Kognitiv Adfærdsterapi i behandling af fødselsdepression.

Fødselsdepression har alvorlige konsekvenser for hele familien. Forskningsresultater viser, at hvis parterne deles om pligterne i forhold omsorgsopgaven øges chancen for at undgå depression. Sammenhængen omkring vigtigheden af deling af pligterne, gælder også i de parforhold, hvor der parallelt hermed eksisterer en generelle utilfredshed i parforholdet. Undersøgelsesresultaterne understreger, at begge parters involvering i omsorgsopgaven er essentiel. Det gælder både hvad angår faderens tilknytning til barnet og i forhold til kvindens psykiske helbred og familiens generelle velbefindende.

Kilde: 2017 Oct;190:199-206. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.08.030. Epub 2017 Aug 26.
Læs mere her