Perfektionisme gør dig sårbar og forkert

Høje krav koblet med en stærk selvkritik, kan gå ud over spontanitet, åbenhed over for nye ting og relationer til andre. Bagved de høje krav om perfektion er en selvopfattelse af at være forkert, svag og sårbar samt en antagelse om, at andre vil acceptere dig, hvis

Læs mere

Covid-19 påvirker vores parforhold negativt

Depression, angst og ensomhed er steget under COVID-19 pandemien, viser flere undersøgelser. En amerikansk undersøgelse sætter tal på udviklingen. Den finder, at 34 % af dem, der lever i fast parforhold og bor sammen med deres partner, har oplevet flere konflikter, som følge af corona.  Relationen mellem

Læs mere

Ensomhed, stress og angst i en coronatid

Stress og angst kan være resultatet at længere tids adskilthed væk fra arbejdspladsen, venner og familie. Som et socialt væsner, med alt hvad det indebærer, har vi et naturligt behov for at føle os trygge. Det sker ofte gennem vores relationer. Det er derfor helt naturligt, at

Læs mere

Lov om psykisk vold

Lov om psykisk vold indfører en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Loven har til formål at kriminalisere psykisk vold.For personer der er udsat for psykisk vold opnås nu den tilsvarende retsstilling, som for fysisk vold. Loven har stor betydning for offeret. Vedkommende vil forhåbentlig nu

Læs mere

Lovforslag om psykisk vold

Nyt lovforslag lægger op til en strafferamme på op til 3 år for psykiske vold. Hensigten med det nye forslag er, at psykisk vold skal ligestilles med fysisk vold. Her er en række generelle kendetegn på psykisk vold, som kan være med til at vurdere, om du

Læs mere

Unge får Angst og Spiseforstyrrelser

Sundhedsstyrelsen senest rapport viser, at der generelt kan udledes, at der sker en stigning i diagnosticerede tilfælde. Særligt stor er forekomsten af ADHD, der på landsplan tredobles fra 7.186 diagnosticerede i 2006 til 25.029 diagnosticerede i 2016. Forekomsten af spiseforstyrrelse fordobles i samme periode fra 1.118 til

Læs mere

Behandling af angst med psykoterapi har stor effekt

Behandling af angst med psykoterapi har stor effekt

Antallet af danskere med psykiske sundhedsproblemer er eksploderet over de senere år. Flere bliver stressede, får angst eller udvikler depressioner. Udover at være en stor udfordring for det enkelte menneske er de tiltagende mentale helbredsproblemer også en stor samfundsmæssig omkostning. Mentale sundhedsproblemer er faktisk den største sygdomsbyrde

Læs mere