Stress og angst kan være resultatet at længere tids adskilthed væk fra arbejdspladsen, venner og familie. Som et socialt væsner, med alt hvad det indebærer, har vi et naturligt behov for at føle os trygge. Det sker ofte gennem vores relationer. Det er derfor helt naturligt, at vi i krisesituationer søger efter en balance i vores nye tilværelse. De samme relationer er ikke længere tilgængelige på samme måde som før.

Generelt kan man sige at vores rettethed mod genkendelighed, stabilitet og rutiner i vores hverdag helt automatisk er blevet erstattes af andre vaner, og nogle af disse vil være uhensigtsmæssige for vores trivsel.

Uhensigtsmæssige vaner som overspisning, for lidt motion, alkohol eller tilsvarende ændringer kan skabe mistrivsel.

Mange formår at genskabe en sund balance igen, men for mange vil det også være en prøvelse.

Forskere har beskrevet syndromet ‘asthenia’, der opstår under lange ophold i rummet. Symptomerne inkluderer irritation, følelsesmæssige udsving, reduceret appetit og søvnforstyrrelser.

Kilde: Psychosocial support for cosmonauts. (1991) 

I samtaleterapien hos Lyngby Samtaleterapi går vi sammen på opdagelse og helt tæt på den smerte, der kan være forbundet med at være fanget i negative tanker og adfærd med henblik på at finde frem til en mere hensigtsmæssig måde at være tilstede i livet.

Usikkerheden om hvorlænge det varer før den “normale” hvordan genfinder sig samt hensynet til ens pårørende og familiemedlemmer er væsentlige faktorer. Problemet er, at vi ikke ved, hvornår regeringen løsner kravene eller om der kommer en anden bølge. Det her kan blive ved i mange måneder. Det kan udløse følelsen af utryghed, stress, uro, nedtrykthed og irritation.

Det er helt naturligt for den enkelte, at det kan opleves svært at håndtere og forstå. Vi kan ikke bare oversætte det, vi ved fra andre sammenhæng , hvor vi har følt os isoleret og utilpas til den nødvendige beroligende forudsigelighed og kontrol. Netop dette er med til at karakterisere den nye virkelighed, vi må lærer at leve med.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/corona-isolation-kan-saette-sig-paa-psyken