Læs Blog >> Temaer og behandlingstilbud hos LYNGBY SAMTALETERAPI

Blog for Lyngby Samtaleterapi bruges  til at publicere nyheder, eller til at dele viden om aktuelle psykologiske begivenheder og relevante temaer.

Nogle af de forskellige teamer vil altid være relateret de forskellige behandlingsområder som der arbejdes med I LYNGBY SAMTALETERAPI. Eksempelvis angst, stress, parforholdsproblematikker, identitet, mobning m.m.

PSYKOLOG: Tema om mænd og følelser

Mænd begrænser sig til, at udtrykke følelserne, begejstring og vrede, når de skal udtrykke sig om noget ubehageligt. Det kan være et problem, når det glæder følelser som frygt, sorg, usikkerhed, sårbarhed, skyld og skam.

Mændene dulmer de følelser de oplever som vanskelige med alkohol eller handlinger som arbejde, motion og underholdning (TV/nettet, biograf, koncerter, fodbold m.m. .)  De få tilladte følelser efterlader mændene i en risikozone, for angst, stress og depression.

Det er derfor ekstra vigtigt, for de fleste mænd, at tillade sig selv, at mærke og være med disse følelser.

Læs mere her

PSYKIATRIFONDEN: Sociale medier rammer unge på psyken

Rygning og druk er reduceret, mens der er sket en stigning i stress og dårlig psykisk sundhed.

Der står i Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, hvor 160.000 danskere har svarret på spørgsmål omkring deres oplevelse af deres mentale trivsel. Kvinderne topper listen over problemer og dårlig trivsel. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd i den unge aldersgruppe, der trives dårligt. En stigning på 8 % siden 2010.

Kvinderne skal både være tilgængelige på de sociale medier og efterleve “normalitetens” høje faglige krav og tidens kropslige idealer. Tendensen hos mange forældre og børn lægger et pres på de unge om, at det ikke længere er okay, at være god nok og være lige så gennemsnitlig, som de fleste andre.

En ærgerlig tendens, udtaler Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden. Udviklingen tyder på, at vi generelt skal sætte langt tidligere ind – og ikke bare over for de unge piger, fortæller hun.

Læs mere hos psykiatrifondens hjemmeside

Unge får Angst og Spiseforstyrrelser

Sundhedsstyrelsen senest rapport viser, at der generelt kan udledes, at der sker en stigning i diagnosticerede tilfælde. Særligt stor er forekomsten af ADHD, der på landsplan tredobles fra 7.186 diagnosticerede i 2006 til 25.029 diagnosticerede i 2016. Forekomsten af spiseforstyrrelse fordobles i samme periode fra 1.118 til

Læs mere

Trivsel, stress og flow

Opsummering af undersøgelsesresultaterne Trivsel stress og flow er en balance. Kvinder føler sig mindre rolige og afslappede end mænd. Kvinder føler sig mindre aktive og energiske end mænd. Især de yngre kvinder oplever i mindre grad, at deres dagligdag er fyldt med ting, der interesserer dem. Mænd

Læs mere

Stress hos kvinder

Stress hos kvinder

Stress symptomer hos hver tredje yngre kvinde Tal fra den nationale sundhedsprofil viser, at 33 pct. af danske kvinder mellem 16-24 år oplever et højt stressniveau. Det er dobbelt så mange som de unge mænd. Hvert fjerde år udarbejder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Arbejde, privatliv, kultur og stress

Arbejde, privatliv, kultur og stress

Arbejde, privatliv, kultur og stress Arbejde, privatliv, kultur og stress er en kompleks problemstilling og skyldes i langt, langt de fleste tilfælde en række forskellige faktorer. Løsningen skal findes både i privatlivet, i tilrettelæggelsen af folks arbejde og ved en ændring af samfundskulturen, siger arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund

Læs mere

Behandling af angst med psykoterapi har stor effekt

Behandling af angst med psykoterapi har stor effekt

Antallet af danskere med psykiske sundhedsproblemer er eksploderet over de senere år. Flere bliver stressede, får angst eller udvikler depressioner. Udover at være en stor udfordring for det enkelte menneske er de tiltagende mentale helbredsproblemer også en stor samfundsmæssig omkostning. Mentale sundhedsproblemer er faktisk den største sygdomsbyrde

Læs mere

Depressioner bør behandles med samtaleterapi!

Depressioner bør behandles med samtaleterapi!

Effekten af samtaleterapi til behandling af depression er veldokumenteret. Alligevel er det kun de færreste deprimerede, der får tilbud om den type behandling. Psykiatrifonden opfordrer til samarbejde mellem praktiserende læger, psykologer og psykiatere. Kilde: http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/depressionsamtaleterapi.htm Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91

Læs mere