Stress symptomer hos hver tredje yngre kvinde

Tal fra den nationale sundhedsprofil viser, at 33 pct. af danske kvinder mellem 16-24 år oplever et højt stressniveau. Det er dobbelt så mange som de unge mænd.

Hvert fjerde år udarbejder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed ”Den Nationale Sundhedsprofil”, der bygger på godt 163.000 borgeres besvarelser.

Det omfattende datagrundlag afslører en alvorlig tendens blandt kvinder mellem 16-24 år, hvor hver tredje yngre kvinde fortæller om et liv med et højt stressniveau.

Det er netop i den aldersgruppe, at overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre til en kompetencegivende uddannelse sker. Følgevirkninger som depression og angst truer altså en meget stor gruppe af vores unge på deres vej frem til en solid tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.

På trods af at Region Hovedstaden er landets klart rigeste, fortæller 11,2 pct. af borgerne over 16 år, at de har et dårligt mentalt helbred. Næsten hver femte kvinde i hovedstadsregionen har det skidt mentalt.

Disse alvorlige nationale tendenser kalder på en national handlingsplan, hvor kommuner og regioner i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter udvikler konkrete politiske løsninger.

Det er tid til at løsne den stramme politiske styring af uddannelsessystemet, der ledes af ønsket om fremdrift. Det fungerer ikke og efterlader tydeligvis mange unge alvorligt udfordret på sindet.

Nogle unge rammes så hårdt af angst og depression, at de for en tid må forlade deres uddannelse for at komme i behandling. Det er afgørende, at de får en god vej tilbage til studierne. Og her må strukturelle udfordringer i overgangen fra regionens behandling til kommunens sociale indsats ikke stå i vejen.

Læs mere her

Lyngby Samtaleterapi hjælper dig med at regulere din stress.

Lyngby Samtaleterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83