Opsummering af undersøgelsesresultaterne

Trivsel stress og flow er en balance.

Kvinder føler sig mindre rolige og afslappede end mænd.

Kvinder føler sig mindre aktive og energiske end mænd. Især de yngre kvinder oplever i mindre grad, at deres dagligdag er fyldt med ting, der interesserer dem.

Mænd oplever mere flow i deres fritids- og arbejdsaktiviteter end kvinder.

Mænd er bedre til at udnytte deres fritid til aktiviteter, der glæder dem.

Mænd bedre til at tage tid til sig selv på trods af man i de unge år har travlt med karriere og stifte familie.

Kvinder oplever stigende flow i arbejde, jo ældre de er og jo mere på plads i livet’.

Kvinder oplever mistrivsel grundet de mange krav om at skulle præstere højt både ift. fritid (familie) og arbejde (karriere), og bliver stresset af disse forventninger.

Er billede som genkendes i Lyngby Samtaleterapi, hvor der er en højre frekvens af kvinder end mænd i samtaleterapi.

 

Læs mere fra artikel bragt i psykologernes fagmagasin her. og udarbejdet af Dorte Vilsgaard, cand.psych.aut. & Halfdan Thorsø Skjerning, cand.psych., ph.d.